Cosplay女仆紧缚捆绑视频

Cosplay女仆紧缚捆绑视频

若复见胸□下满,如结胸状,□语之证,则知非表解入里,乃表邪之热因经水适来,乘虚而入于血室也,法当刺期门。大病后不宜大下,喻注谓枳实栀豉汤加大黄以微下是也。

以身之有微热,故虽厥犹可以四逆汤救其阳,使之复也。荣卫不足则表虚,木入土中则里急。

曰胸下阴邪结于胸下之阴分,异于阳邪结胸之在胸,且按之而痛也。 手足逆冷者,乃暑伤气,气伤不能达四肢,则寒也。

喻昌曰:身中津液,因胃寒凝结而成浊唾,久而不清,其人必消瘦索泽,故不用汤药张璐曰:伤寒差后体虚,每有遗热,故禁温补,即间有素禀虚寒者,祗宜理中圆调理伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐,竹叶石膏汤主之。经云:火气内发,上为口干咽烂者,火热上熏也。

加蜜以润燥除烦,白粉以益气少阴病二、三日,咽痛者,可与甘草汤,不差,与桔梗汤。方有执曰:亡血阴已虚矣,发汗复亡其阳,故寒栗而振也。

阳明病,汗出多而渴者,不可与猪苓汤,以汗多胃中燥,猪苓汤复利其小便故也。谷疸,水谷之湿蒸发而身黄也。

Leave a Reply